Hygiene og forebygging av smitte

I Ankerhagen barnehage er vi opptatt av god hygiene og godt smittevern. Derfor vil du finne dispensere og flasker med hånddesinfeksjon i og utenfor garderoben hvor ditt barn går. Vi ønsker at dere benytter dere av disse, og at barna vasker hender ved levering og henting. Barna kan fint også benytte seg av antibac innendørs, da denne er dermatologisk testet og skånsom mot hendene. Ute i barnehagen er det alkohol basert antibac. Denne anbefales kun til voksne.

Vi gjør følgende for å forebygge sykdom og smitteutbrudd i barnehagen:

  • Vi har renholdsplaner vi følger
  • Vi har rutiner for håndvask, renhold og håndtering av mat
  • Vi har skjerpede hygiene rutiner ved smitteutbrudd
  • Vi informerer foreldre ved smitttsomme sykdommer så raskt vi får vite om det

 

Vi forventer at foreldre/foresatte bidrar med følgende for å forebygge smitteutbrudd:

  • Sørg for at barna vasker hender ved levering/henting
  • Ta med matboks og vannflasker hjem til vask hver dag
  • Ta med yttertøy hjem til vask når det er skittent
  • Unngå at det ligger mat lagret i vognene i barnehagetiden
  • Gi beskjed til barnehagen ved smittsomme sykdommer
  • Følg folkehelseinstituttets anbefalinger om når barn bør holdes hjemme fra barnehagen