Barn i lekende og lærerike omgivelser, her og nå!

Visjonen skal være en ledestjerne som vi skal strekke oss mot og som gir ansatte mulighet til å finne løsninger som styrker kvaliteten på barnehagen og oppnår barnehagens formål. Verdiene er kulturbærere i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i vårt daglige arbeid på veien for å virkeliggjøre visjonen.

Nyheter

Laster..