Ansatte

Andre ansatte

Edle- Marion Stie

Stilling: Daglig leder

Edle-Marion har bachelor i barnehagelærer og videreutdannelse i veiledning og coaching fra HIOA. I 2019 tok hun styrer utdannelsen på BI. Edle-Marion har vært fast ansatt i Ankerhagen barnehage siden 2008, og var i praksis her under barnehagelærerutdannelsen i 2005-2006. Siden høsten 2011 har hun jobbet som daglig leder. Hun er opptatt av å lede en barnehage som er i stadig utvikling og læring. Hun brenner for å skape et trygt og godt miljø for store og små, og har et sterkt fokus på å skape trivsel, læring og utvikling i et trygt og raust miljø. Høsten 2024 starter hun på videreutdannelse på BI med temaet "Juss for ledere".