Barn i lekende og lærerike omgivelser, her og nå!

Visjonen skal være en ledestjerne som vi skal strekke oss mot og som gir ansatte mulighet til å finne løsninger som styrker kvaliteten på barnehagen og oppnår barnehagens formål. Verdiene er kulturbærere i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i vårt daglige arbeid på veien for å virkeliggjøre visjonen.

 

Våre metoder for å jobbe i tråd med verdiene:

  • Personalet skal jobbe SAMMEN mot barnehagens felles mål, satsning, visjon og verdier. Vi er 3 adskilte avdelinger, men jobber for at barn, foreldre og personal skal oppleve at de tilhører et fellesskap på huset.
  • Personalet skal skape TRYGGE relasjoner til barn, foreldre og kollegaer. Trygge relasjoner fordrer tillit, som er vårt ansvar å opparbeide i møte med hver enkelt.
  • Personalet skal være LYTTENDE i møte med barn, foreldre og kollegaer. De skal vise oppriktig interesse, og ikke bare lytte til hva andre sier med ord, men også til hva de utrykker med hele seg.
  • Personalet skal være ENGASJERT i møte med alle barn og foreldre. De skal by på seg selv, vise glede, humor og en genuin interesse for sitt arbeid.