Om barnehagen

Ankerhagen barnehage er en foreldre eid barnehage som er bygd på ett plan med 3 avdelinger. Barnehagen kan ha opptil 45 barn i alderen 10 mnd-6 år og 12 ansatte. På huset er vi 7 barnehagelærere, 2 barne- og ungdomsarbeidere og 2 barnehage medarbeidere. Vi er en engasjert gjeng som er i stadig utvikling og vekst. Vi benytter oss av nyeste forskning og flere tar videreutdannelse.

I Ankerhagen barnehage er vi opptatt av å skape et leke- og læringsmiljø av god kvalitet. Vi legger til grunn at læring skjer i samhandling med; mennesker, rom og verktøy.