Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenDette er vi opptatt avBarns språk- og begrepsutviklingSosial kompetanseLekSøke barnehageplassKontakt oss  

Barns språk- og begrepsutvikling

Språk er noe barn trenger for å kunne være i samspill med hverandre, forstå seg selv og sette ord på sine ønsker, behov og følelser. Språk påvirker alle sider ved barnets utvikling og er derfor noe av det viktigste de tilegner seg i barnehagen. Barn lærer språk i relasjon med andre og vi ser på språk som en berikelse for hele barnegruppen. Personalet har ansvar for å legge til rette for varierte og positive opplevelser ved å bruke språket som redskap for egne tanker, og for å uttrykke egne meninger og behov. Hvordan vi kommuniserer med barn (verbalt og nonverbalt) vil igjen påvirke hvordan barn lærer og utvikler seg. 

 

 

 

 

 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS