Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenDette er vi opptatt avBarnehagens mål og satsningerProsjekterende arbeidsmåteSøke barnehageplassKontakt oss  

Barnehagens mål og satsninger

I starten av 2019 ble det største forskningsprosjektet innen barnehagefeltet i Norge, «GoBaN – Gode barnehager for barn i Norge» ved Høgskolen i Oslo og Akershus avsluttet. Forskningsrapporten viser blant annet at barnehagene i Norge kan bli enda bedre på relasjonskompetanse. I rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver blir ansvaret for å skape gode relasjoner til barna lagt til de ansatte i barnehagen.

I januar 2021 ble det også innført endringer i barnehageloven, noe som fører til flere endringer for barnehageeiere, ansatte og barnehagemyndigheter. Kapittel VIII om psykososialt barnehagemiljø ble lagt til og tydeliggjør pliktene barnehagen har til å;

  • ha nulltoleranse mot mobbing og andre krenkelser og gripe inn
  • jobbe systematisk og forebyggende for et trygt og godt barnehagemiljø
  • sikre at barnehagen handler raskt og riktig
  • ivareta barnets beste og rett til medvirkning
I 2021-2024 har vi derfor valgt følgende satsningsområder:
  • Et trygt og godt barnehagemiljø – en barnehage med et inkluderende miljø, fritt for krenkelser
  • Relasjonskompetanse – et viktig grunnlag for god livsmestring og helse

 

 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS