Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenDette er vi opptatt avBarnehagens mål og satsningerProsjekterende arbeidsmåteSøke barnehageplassKontakt oss  

Prosjekterende arbeidsmåte

I Ankerhagen barnehage jobber vi prosjektbasert, dette for å ivareta barns medvirkning og sikre at barna får tid og rom til å lære og utvikle seg. I prosjekterende arbeidsmåte er det de voksnes kompetanse og barnas kunnskaper, interesser, tanker og refleksjoner som skal vise vei gjennom blant annet de 4 årstidene, de 7 fagområdene, sansene og vennskap.

I prosjektet vil våre satsningsområder komme til uttrykk.

Overbyggende tema: Kulturarv - Barnas møte med jevnaldrende gjennom kulturarvens hundre språk

Hovedmålsetting: Barna får kjennskap til ulik kulturarv som er representert i barnegruppen, og knytter trygge og gode relasjoner til jevnaldrende gjennom ulike tema om kulturarv

Tema 2021-2022: Folkeeventyr

Tema 2022-2023: Folkemusikk

Tema 2023-2024: Kunst

Problemstilling: Hvordan bruker barna sine 100 språk i møte med ulik kulturarv i lek, læring og samspill med kamerater, rom og verktøy?


Barns utvikler seg gjennom sosiale relasjoner i dagliglivet, gjennom de her-og-nå situasjonene de opplever hjemme, i barnehagen, på skolen og i nærmiljøet.

K.Lamer

 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS