Ankerhagen Barnehage
Hjem Om BarnehagenDette er vi opptatt avBarns språk- og begrepsutviklingSosial kompetanseLekSøke barnehageplassKontakt oss  

Dette er vi opptatt av

I Ankerhagen barnehage er vi opptatt av å legge til rette for god språkutvikling og sosial kompetanse i lekende og lærerike omgivelser. Nyeste forskning trekker frem utvikling av språk og selvkontroll som de viktigste områdene for å mestre veien videre i utdanningsforløpet. Vi ser derfor viktigheten av å hele tiden jobbe for gode relasjoner mellom barn-barn og voksen-barn som den viktigste faktoren for språklig og sosial utvikling.

 

  Månestråle

Solglimt

Regnbuen
Footer


BarnehageWeb utviklet av Byte AS